Bồn cầu 2 khối nắp rửa lạnh TOTO CS767E4

12.410.000 9.308.000