Thân bồn cầu TOTO CW681 – Không bao gồm nắp

* Nhận thêm ưu đãi: