Van gật gù điều chỉnh nóng lạnh TOTO TBS04304B

3.070.000 2.460.000