Bồn cầu điện tử TOTO NEOREST NX1 CS900VT

210.300.000 170.343.000

Mã: CS900VT Danh mục: