Thanh vắt khăn 2 tầng TOTO TX4W

3.546.000 

* Nhận thêm ưu đãi: