Thanh vắt khăn 2 tầng TOTO TX4W

* Nhận thêm ưu đãi: